Rosanna Leung 梁靜文

  國際學院執行祕書

  分機:8812

  e-mail: rosannaleung@isu.edu.tw

        現職:義守大學國際學院執行祕書、義守大學國際觀光餐旅學系助理教授兼代理主任

  學歷:香港理工大學飯店與觀光管理博士